Tìm Kiếm
Quang cao giua trang
QUANG BINH IMEXCO
Ảnh hoạt động
NGHÀNH NGHỀ KINH DOANH
 
*  Khai thác, chế biến, kinh doanh:  quặng sắt, quặng titan;  quặng kim loại khác không chứa sắt; quặng kim loại hiếm; đá xây dựng, Đôlômít, cát, sỏi, đất sét.

*  Bán buôn: Tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống;  gạo; đồ uống; thực phẩm; sản phẩm thuốc lá, thuốc lào; vải, hàng may sẵn, giày dép; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghịêp; nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; kim loại và quặng kim loại; đồ dùng khác cho gia đình; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán buôn tổng hợp; kinh doanh khác: Cao su, phân hoá chất.

*  Xây dựng: Công trình đường bộ; công trình kỹ thuật dân dụng khác.

* Cho thuê: Máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu.

* Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.