Tìm Kiếm
Quang cao giua trang
Ảnh hoạt động
Với mục tiêu “Cải tổ bộ máy quản lý, nâng cao trình độ, nhận thức, năng lực và trí tuệ, tăng khả năng sức cống hiến của CBCNV, ổn định và đưa Công ty tiếp tục phát triển bền vững”. Do đó, công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được Quang Binh imexco đặc biệt quan tâm dựa trên phẩm chất, khả năng và năng lực để mỗi cá nhân đều có cơ hội cống hiến sức lực và tài năng của mình.

Quang Binh imexco có trụ sở làm việc khang trang, trang thiết bị tiện nghi và đầy đủ,
môi trường làm việc lành mạnh, tôn trọng cá nhân, phát huy tính đồng đội và sự sáng tạo. Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả đánh giá theo KPI - chỉ số đánh giá thực hiện công việc của mỗi tập thể, cá nhân để thực hiện việc trả lương, thưởng. Một năm nhân viên được hưởng tối thiểu 13 tháng lương, ngoài ra còn được hưởng thêm lương theo năng suất và mức độ hoàn thành công việc; thưởng cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu theo quý, năm, thưởng sáng kiến; thưởng trong các dịp lễ, tết của Quốc gia và kỷ niệm thành lập Quang Binh imexco. CBCNV Công ty được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt đoàn thể nhằm tạo không khí vui tươi, thân thiện trong tập thể. Tổ chức đi tham quan, du lịch trong và ngoài nước, trang bị đồng phục cho nhân viên. Quang Binh imexco đặc biệt chú trọng đến hoạt động cứu trợ xã hội, từ thiện, thông qua đó xây dựng tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc trong tập thể nhân viên Quang Binh imexco với nhau và với cộng đồng, xã hội.