Tìm Kiếm
QUANG BINH IMEXCO
Ảnh hoạt động

Cúp doanh nhân tiêu biểu
Cúp doanh nghiệp tiêu biểu  
Cúp sen vàng Việt Nam
Chân dung Bạch Thái Bưởi
Chứng nhận hàng VN chất lượng cao
Huy chương vàng hàng VN chất lượng cao

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với Đảng bộ Công ty đã có thành tích trong 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị (2011 - 2013)
Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Ông Đặng Xuân Huề - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc là doanh nhân tiêu biểu khối doanh nghiệp địa phương năm 2013
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất (năm 2013)
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng danh hiệu doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất  (năm 2013) đối với ông Đặng Xuân Huề - Chủ tịch HĐQT, TGĐ vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD và quản lý điều hành doanh nghiệp từ năm 2011 đến năm 2012, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Chứng nhận điển hình tiên tiến của Trưởng ban thi đua khen thưởng Quảng Bình đối với Công ty nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013)
Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2012
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với Công ty về thành tích chấp hành chính sách, pháp luật thuế năm 2011, 2012
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương đối với Công ty vì đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2009
Bằng khen của Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam đối với Công ty về việc đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Hiệp hội năm 2009
Bằng khen của Hiệp hội DN nhỏ và vừa VN đối với ông Đặng Xuân Huề - Chủ tịch HĐQT, TGĐ đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển Hiệp hội
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đối với ông Đặng Xuân Huề - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty đã có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2006 - 2010)
Bằng khen của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đối với đ/c Đặng Xuân Huề - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2006 - 2010