Tìm Kiếm
Ảnh hoạt động
Sản phẩm

quặng ilmentie:
Đăng ngày 26-11-2013 09:02:23 AM
- HLM ilmenite có công thức hóa học: Tio2Fe2O3, được làm giàu từ nguồn quặng titan sa khoáng Quảng Bình.