Tìm Kiếm
Quang cao giua trang
QUANG BINH IMEXCO
Ảnh hoạt động
THỜI KỲ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 
(Năm 1989 - 2005)
 
Năm 1989, cùng với việc chia tách tỉnh Bình - Trị - Thiên thành ba tỉnh, Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình được tách ra từ Công ty Xuất nhập khẩu Bình - Trị - Thiên và hoạt động một cách độc lập, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Bình.  Với chủ trương phát triển hàng hoá nhiều thành phần Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình được đổi tên thành Liên hiệp Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình. Về nhiệm vụ và chức năng không có gì thay đổi so với trước, riêng ngành nghề kinh doanh được mở rộng hơn. Tháng 12 năm 1992, Liên Hiệp Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình đổi lại tên là Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

 
THỜI KỲ CỔ PHẦN HOÁ  
(Từ năm 2006 - nay)
 
Thực hiện chủ trương cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước, ngày 28/12/2005 UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định chuyển DNNN: Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.
 
Ngày 03/4/2006, Công ty tiến hành Đại hội cổ đông thông qua định hướng phát triển Công ty, bầu Hội đồng quản trị và các quyết định quan trọng khác. Ông Đặng Xuân Huề được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty. Từ một doanh nghiệp với muôn vàn khó khăn, với tư duy kinh tế mới, cách làm mới, cùng với bản lĩnh, sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công nhân viên, người lao động … Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình đã từng bước tháo gỡ khó khăn, vươn mình trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh.

Ngoài hoạt động kinh doanh XNK, đã tiến hành mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, không ngừng liên doanh, liên kết, tìm kiếm khách hàng và nguồn hàng mới, đặc biệt đã trở thành một doanh nghiệp có uy tín trong thực hiện hoạt động khoáng sản. Từng bước khắc phục khó khăn về mọi mặt để đạt được những thành tích đáng phấn khởi và toàn diện về các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế Trung ương và địa phương, nâng cao đời sống và đảm bảo các chế độ cho người lao động. Từ SXKD có hiệu quả, Công ty đã đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới khang trang, đã ủng hộ các quỹ từ thiện, thiên tai bảo lụt hàng trăm triệu đồng; thành tích của Công ty năm sau cao hơn năm trước.

Tập thể và cá nhân Chủ tịch HĐQT - TGĐ Công ty đã được Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, UBND Tỉnh, các Sở, ban, ngành và các tổ chức ghi nhận, tặng nhiều giấy khen, bằng khen và các phần thưởng cao quý khác.