Tìm Kiếm
Quang cao giua trang
QUANG BINH IMEXCO
Ảnh hoạt động
Chứng nhận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cho ông Đặng Xuân Huề - Chủ tịch HĐQT, TGĐ đạt danh hiệu Nhà quản lý giỏi UNESCO 2015
Chứng nhận của Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam tặng ông Đặng Xuân Huề - Chủ tịch HĐQT, TGĐ đạt danh hiệu "Doanh nhân văn hóa vì sự nghiệp Xây dựng và Phát triển đất nước:
Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tặng ông Đặng Xuân Huề - Bí thư Đảng bộ Công ty đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2011-2015
Vinh danh ông Đặng Xuân Huề - Chủ tịch HĐQT, TGĐ là Nhân tài đất Việt - Thời kỳ đổi mới
Chứng nhận của Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam cho Doanh nghiệp văn hóa có nhiều đóng góp cho xã hội
Cờ do UBND tỉnh Quảng Bình tặng Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014
Giấy chứng nhận vinh danh “Top 100 nhà quản lý xuất sắc” Khối ASEAN
Giấy chứng nhận của Bộ LĐ-TBXH, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phòng TM và Công nghiệp Việt Nam tặng Công ty công nhận “Doanh nghiệp vì người lao động" năm 2014
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng Công ty đã có thành tích đóng góp kinh phí cho Quỹ khuyến học tỉnh Tây Ninh năm 2014
Giấy khen của Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp Quảng Bình tặng Hội Cựu chiến binh Công ty đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2009-2014
Bẳng khen của Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam tặng Công ty đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 1994-2014
Bằng khen chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Bình công nhân "Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa" năm 2013
Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quảng Bình tặng Đảng bộ Công ty đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu năm 2013
Bộ Công an tặng cá nhân ông Đặng Xuân Huề - Bí thư Đảng ủy Công ty Kỷ niệm chương "Bảo vệ An ninh Tổ quốc" 
Cúp doanh nhân tiêu biểu
Cúp doanh nghiệp tiêu biểu  
Cúp sen vàng Việt Nam
Chân dung Bạch Thái Bưởi
Chứng nhận hàng VN chất lượng cao
Huy chương vàng hàng VN chất lượng cao

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với Đảng bộ Công ty đã có thành tích trong 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị (2011 - 2013)
Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Ông Đặng Xuân Huề - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc là doanh nhân tiêu biểu khối doanh nghiệp địa phương năm 2013
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất (năm 2013)
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng danh hiệu doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất  (năm 2013) đối với ông Đặng Xuân Huề - Chủ tịch HĐQT, TGĐ vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD và quản lý điều hành doanh nghiệp từ năm 2011 đến năm 2012, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Chứng nhận điển hình tiên tiến của Trưởng ban thi đua khen thưởng Quảng Bình đối với Công ty nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013)
Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2012
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với Công ty về thành tích chấp hành chính sách, pháp luật thuế năm 2011, 2012
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương đối với Công ty vì đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2009
Bằng khen của Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam đối với Công ty về việc đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Hiệp hội năm 2009
Bằng khen của Hiệp hội DN nhỏ và vừa VN đối với ông Đặng Xuân Huề - Chủ tịch HĐQT, TGĐ đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển Hiệp hội
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đối với ông Đặng Xuân Huề - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty đã có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2006 - 2010)
Bằng khen của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đối với đ/c Đặng Xuân Huề - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2006 - 2010