Tìm Kiếm
Ảnh hoạt động

Trang nhất » video         Với hành trang 10 năm truyền thống vẻ vang; với đội ngũ cán bộ, nhân viên năng động, tâm huyết, không ngại khó ngại khổ và luôn có ý chí vươn lên, Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại để xây dựng công ty thân yêu - ngôi nhà chung của toàn thể CBCNLĐ - nơi đầy ắp tiếng nói, tiếng cười thắm đượm tình thương và trách nhiệm, thắm thiết tình đồng nghiệp, nghĩa anh em... thành một công ty có uy tín, sức cạnh tranh cao, có tầm cấp trong nước và hội nhập thế giới.

Các chủ đề khác