Tìm Kiếm
Quang cao giua trang
Đơn vị trực thuộc - Liên doanh
Ảnh hoạt động
XÍ NGHIỆP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN SEN THỦY QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Thôn Trung Tân - xã Sen Thủy - huyện Lệ Thủy - Tỉnh Q.Bình.
Di động: 0912249623
Giám đốc: Ông Phạm Văn Cường
 
 
      Xí nghiệp khai thác khoáng sản Sen Thủy - Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 21/HĐQT-TC ngày 12 tháng 02 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.
Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh số: 2913000232 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình cấp lần đầu ngày 14/02/2008.
Ngành, nghề kinh doanh: Khai thác, chế biến, kinh doanh Titan, khai thác khoáng sản cát xuất khẩu.
Chức năng: Xí nghiệp khai thác khoáng sản Sen Thủy - Quảng Bình là một đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình, được mở tài khoản chuyên thu tại ngân hàng để hoạt động giao dịch, theo sự phân cấp quản lý của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.
Nhiệm vụ: Xí nghiệp khai thác khoáng sản Sen Thủy - Quảng Bình có nhiệm vụ tổ chức khai thác tuyển quặng xuất khẩu theo cơ chế khoán quản của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.