Tìm Kiếm
Quang cao giua trang
Ảnh hoạt động
Cổ đông
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình đượcthành lập theo Quyết định số: 3963/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Quảng Bình vềviệc phê duyệt phương án và chuyển đổi Doanhnghiệp Nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.
                Tên Công ty:                 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình 
                Tên giao dịch quốc tế:  QUANG BINH IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY. 
                Tên viết tắt:                  QUANG BINH IMEXCO
                Trụ sở chính:                Số 90 đường Hữu Nghị, TP. Đồng Hới, Quảng Bình. 
                 Điện thoại:                   0232.3850777 - 3822182 - 3822028 - 3822149  
                 Fax:                             0232.3822757/3821118 
                 Email:                          imexcoqb@gmail.com
                 Website:                      http//www.imexcoqb.com.vn 
                 Địa bàn hoạt động:       Trong và ngoài nước 
                 Mã số thuế:                   3100127799 
                 Mã số Xuất nhập khẩu:   3100127799