Tìm Kiếm
Tin tức - Sự kiện
Ảnh hoạt động

Thông tin về việc người soạn thảo lời Tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh

Đăng lúc: Thứ ba - 19/04/2022 10:46 - Người đăng bài viết: cổng ty cổ phần xuất nhập khẩu quảng bình
Thời gian qua, xuất hiện một số ấn phẩm thông tin, bình luận thiếu chính xác về việc ai là người soạn thảo lời Tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh vào trưa ngày 30/4/1975.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Công văn số 2973-CV/VPTW ngày 28/01/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng; ngày 14/3/2022, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã có Kết luận số 974-KL/QUTW khẳng định tính khách quan và sự thật lịch sử: “Vào thời điểm trưa ngày 30/4/1975, sau khi trực tiếp chỉ huy việc áp giải Dương Văn Minh đến Đài phát thanh Sài Gòn; tại đây, đồng chí Đại úy Phạm Xuân Thệ, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 66 cùng các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tổ chức soạn thảo lời Tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh. Văn bản đang được soạn thảo thì đồng chí Trung tá Bùi Văn Tùng, Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2 có mặt. Từ đó đồng chí Bùi Văn Tùng cùng bộ phận cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 tiếp tục soạn thảo và hoàn chỉnh lời Tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh đọc vào máy ghi âm để phát trên Đài phát thanh. Riêng lời Tuyên bổ chẩp nhận đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh do đông chí Bùi Văn Tùng soạn thảo và trực tiếp đọc trên Đài phát thanh”.

Có thể khẳng định cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta có ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại to lớn, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; quân dân  anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, vượt mọi gian khổ, sẵn sàng hy sinh tính mạng, tài sản, sức lực, trí tuệ làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975.

Vậy nên, đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ định công lao đóng góp của các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, hòa bình, thống nhất đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc là trách nhiệm của mọi người dân./.