Tìm Kiếm
Products
News - Events

View full size

quặng ilmentie:

Post on 26-11-2013 09:02:23 AM - 1605 Views Product code: S000017

Price: 1 VND / 1 Tấn

- HLM ilmenite có công thức hóa học: Tio2Fe2O3, được làm giàu từ nguồn quặng titan sa khoáng Quảng Bình. - Ứng dụng: Ilmenite HML có thể sử dụng trong các ngành công nghiệp: sản xuất xỉ titan, sản xuất que hàn, sản xuất dioxit titan và titan kim loại. Chất lượng ilmenite của chúng tôi được các nhà tiêu thụ trên thế giới ưa chuộng.

- Chất lượng: Tại HLM chúng tôi có các loại ilmenite với hàm lượng tạp chất khác nhau. Quy vị quan tâm vui lòng download thông tin trong file dính kèm
Tên sản phẩm  Chứng chỉ chất lượng
Ilmenite A Il A-  Specification. PDF
Ilmenite B  Il B-  Specification. PDF
Ilmenite C  Il C-  Specification. PDF

- Hướng dẫn an toàn (MSDS): Hướng dẫn an toàn của mỗi loại sản phẩm được mô tả chi tiết trong file dính kèm

Tên sản phẩm  Hướng dẫn an toàn (MSDS)
Ilmenite A Il A-  MSDS. PDF
Ilmenite B  Il B-  MSDS. PDF
Ilmenite C  Il C-  MSDS. PDF
 

Maximum characters: 250