Tìm Kiếm
Products
News - Events

Đá 0*5
Product code: S000019
Post on 18-12-2013 09:56:51 AM
Price : 1 VND
Địa chỉ: Thôn Áng Sơn - xã Vạn Ninh - Huyện Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Bình. Mọi chi tiết quý khách có thể liên hệ trực tiếp theo SĐT :0523.938.999 DĐ: 0982.700.097 Email: kimsonvo@gmail.com Giám đốc: Ông Võ Kim Sơn

Đá Subbasse
Product code: S000014
Post on 26-11-2013 08:36:03 AM
Price : 1 VND
bán tại Mỏ đá Công ty đá 1: Địa chỉ: Thôn Áng Sơn - xã Vạn Ninh - Huyện Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Bình. Mọi chi tiết quý khách có thể liên hệ trực tiếp theo SĐT :0523.938.999 DĐ: 0982.700.097 Email: kimsonvo@gmail.com Giám đốc: Ông Võ Kim Sơn Địa điểm bán : Đồng Hới -Quảng Bình

Đá học
Product code: S000013
Post on 26-11-2013 08:06:58 AM
Price : 1 VND
Giá bán đã bao gồm thuế VAT và bán tại Mỏ đá Công ty đá 1: Địa chỉ: Thôn Áng Sơn - xã Vạn Ninh - Huyện Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Bình. Mọi chi tiết quý khách có thể liên hệ trực tiếp theo SĐT :0523.938.999 DĐ: 0982.700.097 Email: kimsonvo@gmail.com Giám đốc: Ông Võ Kim Sơn

Đá dăm cấp phối
Product code: S000012
Post on 25-11-2013 03:56:43 PM
Price : 1 VND
Đá dăm cấp phối

Đá 4*6
Product code: S000011
Post on 25-11-2013 03:51:53 PM
Price : 1 VND
Kích thước 4*6

Đá 2*4
Product code: S000010
Post on 25-11-2013 03:48:52 PM
Price : 1 VND
Kích thước 2 x 4 cm

Đá 1*2
Product code: S000009
Post on 25-11-2013 03:37:44 PM
Price : 1 VND
Kích thước 1 x 2 cm